Meddelande

Verksamheten Legolasbet har upphört och Mellby Gård Intressenter AB har tagit över ansvaret för ett antal spelarskulder från Legolas Invest Limited. Har du en ett uttag att göra vänligen skicka mail till accounts@legolasbet.se. Mellby Gård Intressenter AB behandlar personuppgifter hänförliga till dessa spelarskulder. Du kan läsa mer om vår behandling av dessa personuppgifter här